Hasiči Kamenice: ,,Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci..."


Vítáme Vás na stránkách

 

SDH Kamenice


Do galerie přidány fotky z letošní  dosavadní činnosti našich mladých hasičů. 


Loňský rok 2019 byl z pohledu naší výjezdové jednotky extrémní. Naše jednotka vyjela k 34 výjezdům, což je dosavadní rekord. Z toho bylo 22 požárů, 11 technických pomocí a 1 planý poplach. Jen pro srovnání v roce 2018 jsme vyjížděli k 12 výjezdům. Nárůst souvisí s řešením kůrovcové kalamity v našem okolí a následným pálením klestu v lesích.
Ani letošní rok rozhodně nezahálíme a k 22.7. 2020 máme již 19 výjezdů, z toho je 14 požárů a 5 technických pomocí. Tímto apelujeme na obyvatele, aby při pálení dbali opatrnosti a nenechávali v lese nedohašené ohniště. To může silný vítr rozfoukat i po několika dnech. V následující tabulce je přehled letošních výjezdů.
 
 
15.1. Technická pomoc-strom přes vozovku Kouty
23.2. Technická pomoc-strom přes vozovku Kamenice
18.3. Požár truhlárny Předboř
19.3. Požár lesa Bítovčice
20.3. Požár skládky dřeva v lese Radošov
24.3. Požár lesa Kamenice
25.3. Požár lesa Vysoké Studnice
29.3. Požár skládky dřeva v lese Měřín
6.4. Požár lesa Kozlov
6.4. Požár lesa Kamenice
6.4. Požár lesa Velký Beranov
13.4. Požár lesa Chlum
9.5. Požár lesa Horní Smrčné
22.6. Technická pomoc-strom přes vozovku Svatoslav
30.6. Požár osobního automobilu Kamenice
8.7. Požár lesa Horní Smrčné
9.7. Technická pomoc-strom přes vozovku Kamenice
15.7. Technická pomoc-strom přes vozovku Čechtín
21.7. Požár rázu dřeva Luka nad Jihlavou
 

Zde si můžete prohlédnout video z loňské sezóny A týmu mužů
 


 

Co znamenají signály sirén

I přes to, že v se v ČR používají běžně jen 3 základní signály sirén se v nich stále velká část občanů neorientuje a neví jak na zvuk sirény správně reagovat. Pojďme si je zopakovat. V Kamenici je používaná siréna rotační. Tento typ sirény je nejběžnější v ČR. Další druh může být siréna elektronická (reproduktory).

 

Zkouška sirén

Signál, který je spouštěn pravidelně každou první středu v měsíci. Ve 12:00 hodin. Spouští se pro odhalení závad na siréně a ověření dosahu vysílací sítě. Je spouštěna z operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Jedná se o 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón. V případě elektronické sirény je signál doplněn verbální informací „ZKOUŠKA SIRÉN, ZKOUŠKA SIRÉN, ZKOUŠKA SIRÉN“.

Signál si můžete přehrát zde.

Požární poplach

Signál, který neslouží primárně pro veřejnost. Je určený pro svolání členů jednotky požární ochrany. Trvá 60 vteřin a po 25 vteřinách je na 10 vteřin přerušen. Na elektronických sirénách je spouštěn tón „HO-ŘÍ“.  Občanům bych doporučil, aby při zaznění tohoto signálu v první řadě zkontrolovali, zda požárem nejsou ohroženi i oni (např.  zda nehoří sousední nemovitost apod.) a při pohybu v obci byli následně obezřetní. Následuje totiž sjíždění se členů jednotky a následný pohyb hasičské techniky. Zvýšený pohyb lze tedy očekávat hlavně v okolí hasičovny. Pozn. siréna je spouštěna pouze na událost typu požár a na události, kde je ohrožen lidský život. Na události typu Technická pomoc (např. stromy na komunikaci) se siréna nespouští.

 Signál si můžete přehrát zde.

Všeobecná výstraha

Tento signál je jediným signálem v ČR používaným pro varování obyvatelstva. Používá se v případech, kdy je třeba varovat větší množství lidí před daným nebezpečím. Používá se v případě zátopových vln, chemických a radiačních havárií apod. Trvá 140 vteřin, kdy je zvuk sirény v pravidelných intervalech přerušován. U elektronické sirény je signál doplněn verbální informací. Občané by si v tomto případě měli pustit vysílání České televize nebo Českého rozhlasu a vyčkat na další instrukce.

Signál si můžete přehrát zde

Vice informací na http://varujemevas.cz