Hasiči Kamenice: ,,Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci..."


Vítáme Vás na stránkách

 

SDH Kamenice
 


 

 

Co znamenají signály sirén

I přes to, že v se v ČR používají běžně jen 3 základní signály sirén se v nich stále velká část občanů neorientuje a neví jak na zvuk sirény správně reagovat. Pojďme si je zopakovat. V Kamenici je používaná siréna rotační. Tento typ sirény je nejběžnější v ČR. Další druh může být siréna elektronická (reproduktory).

 

Zkouška sirén

Signál, který je spouštěn pravidelně každou první středu v měsíci. Ve 12:00 hodin. Spouští se pro odhalení závad na siréně a ověření dosahu vysílací sítě. Je spouštěna z operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Jedná se o 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón. V případě elektronické sirény je signál doplněn verbální informací „ZKOUŠKA SIRÉN, ZKOUŠKA SIRÉN, ZKOUŠKA SIRÉN“.

Signál si můžete přehrát zde.

Požární poplach

Signál, který neslouží primárně pro veřejnost. Je určený pro svolání členů jednotky požární ochrany. Trvá 60 vteřin a po 25 vteřinách je na 10 vteřin přerušen. Na elektronických sirénách je souštěntón „HO-ŘÍ“.  Občanům bych doporučil, aby při zaznění tohoto signálu v první řadě zkontrolovali, zda požárem nejsou ohroženi i oni (např.  zda nehoří sousední nemovitost apod.) a při pohybu v obci byli následně obezřetní. Následuje totiž sjíždění se členů jednotky a následný pohyb hasičské techniky. Zvýšený pohyb lze tedy očekávat hlavně v okolí hasičovny. Pozn. siréna je spouštěna pouze na událost typu požár a na události, kde je ohrožen lidský život. Na události typu Technická pomoc (např. stromy na komunikaci) se siréna nespouští.

 Signál si můžete přehrát zde.

Všeobecná výstraha

Tento signál je jediným signálem v ČR používaným pro varování obyvatelstva. Používá se v případech, kdy je třeba varovat větší množství lidí před daným nebezpečím. Používá se v případě zátopových vln, chemických a radiačních havárií apod. Trvá 140 vteřin, kdy je zvuk sirény v pravidelných intervalech přerušován. U elektronické sirény je signál doplněn verbální informací. Občané by si v tomto případě měli pustit vysílání České televize nebo Českého rozhlasu a vyčkat na další instrukce.

Signál si můžete přehrát zde

Vice informací na http://varujemevas.cz