14.3.2009 Noční soutěž "Ježkovo peklo"

V sobotu 14. března 2009 se naše družstvo zúčastnilo netradiční soutěže s názvem Ježkovo peklo ve Velkém Beranově. Netradičnost soutěže spočívala v tom, že šlo o jakési cvičení, které mělo dvě části. A to část odpolední, kde se odehrávala štafeta a část noční. Noční část se odehrávala v okolí Jihlavy.

Mezi těmito částmi ještě proběhla pořadová příprava jednotlivých družstev, tato disciplína nebyla hodnocena a byla pouze pro pobavení.

Při noční části se plnily tyto zásahy: Požární útok, povodně, požár stavení s uvězněnou osobou, technická závada, znečištěná studna, bytový požár, barevná hudba, nouzové zásobování vodou, záchrana osoby, záchrana zvířat a dorážka na konec.

Jelikož naše Avia byla nepojízdná, tak jsme měli od SDH Řehořov zapůjčenou Avii i s řidičem.

Této soutěže se zúčastnilo šestnáct družstev a naše družstvo se umístilo na posledním šestnáctém místě.

A zde je rozvaha jednoho člena družstva na naše poslední umístění.

Rozvaha, ohleduplnost, dodržování stanovených pravidel a citlivý přístup k záchraně ohrožených osob se nevyplatilo některým soutěžním družstvům z SDH při zásazích u simulovaných situací v rámci cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Beranově dne 14.3.2009 pod názvem „ Ježkovo peklo „.

Úvodní slova p. velitele akce při zahájení zdůrazňující zapomenout na zažitá pravidla soutěžních požárních útoků a více používat hlavu nebyla tou nejlepší radou k úspěchu v soutěži s netradičními disciplínami podobající se cvičení profesionálních hasičů.

Upřednostnit bezhlavé a rychlé jednání s co nejkratším časem při zásahu za cenu získání několika desítek trestných bodů jejichž hodnota byla v poměru 1bod =1s, jež bylo velmi výhodné k zajištění lepšího umístění v soutěži.

Stojí za úvahu a to nechám na každém z Vás zda není pro běžná družstva diskriminující do takových soutěží zapojovat jako velitele družstva jednoho nebo více profesionálních hasičů, kteří takové situace řeší dnes a denně. Jsou schopni družstvo dobrovolných hasičů vést jako velitelé s profesionálním přístupem . Nebo také třeba zda nepožadovat na místě velitele profesionálního hasiče.

Připomínky rozhodčích, při provádění požárního útoku, že „dům by už stejně shořel“ psychiku členů družstva moc neposílí, naopak vypovídá o jejich neprofesionálnosti.

Také by mě zajímalo,zda rozhodčí obsazení z SDH kteří v soutěži uspěli na stanovištích neustále upozorňovali také „svoje“ aby při záchraně postiženého přistupovali k osobě s citem a nebo dbali na vizuelní stav protipovodňové hráze.

Chyby dělá každý i my, nultý nebo první ročník je pro nás novou školou a poučením.

Rozvaha, ohleduplnost, dodržování stanovených pravidel však ani tady nebylo na místě.

Příklad:

Záchrana osoby ze zakouřeného půdního prostoru:

a)Vyprostit,šetrně zavěsit na lano, opatrně spustit figurínu cca 412sekund

b)“dokopat figurínu přes půdu rychlou „hejrup“ akcí spustit volným nekontrolovaným pádem figurínu po nakloněném žebříku cca 175sekund + 100 trestných bodů = 275 sekund

TAK CO JE LEPŠÍ PRO UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI ?????


Více fotografií naleznete zde v galerii.