Historie SDH Kamenice

SDH Kamenice

Rok založení: 1875

Počet členů: 123 (67 muži, 24 ženy, 32 mladí hasiči do 18 let)

Starosta: Jiří Nevosad
Velitel: Jaroslav Krejčí

Technika: Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra Rosenbauer, dopravní vozidlo Avia A30 s přenosnou stříkačkou PS 12, přenosná stříkačka PS 14, přenosná stříkačka PS 18, 2 motorové pily, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, 2 ks dýchací techniky Dräger

 

Mezi historické milníky Kamenice lze bezesporu zařadit také založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1875. Dne 1. října 1875 sešlo se na radnici 38 občanů, aby vyslechli vypracované stanovy p. Janem Chlubnou, a tak založili spolek pod názvem DOBROVOLNÁ HASIČSKÁ JEDNOTA v Kamenici na Moravě. Za nedlouho, a sice 28. října roku 1875, stanovy byly veleslavným c. k. moravským místodržitelstvím schváleny a spolek svou činnost započal. Od svého založení se sbor aktivně účastní na likvidaci mimořádných událostí nejen v obci, ale i v okolí. Největšími událostmi byly požár v roce 1927, kdy padlo za oběť 9 usedlostí, což byl impuls pro koupi první motorové stříkačky od firmy Vystrčil z Telče. Další velkou událostí, která Kamenici postihla, byla povodeň v červenci 1961. Došlo k protržení hrází několika rybníků a následnému zaplavení domů kolem potoka. Několik domů bylo zničeno přímo při povodni a další musely být strženy následně. Někteří členové sboru přispěli s vypětím všech sil a nasazením vlastních životů k záchraně 2 dětí, za což byli později vyznamenáni. V roce 1977 se sbor přestěhoval do nové požární zbrojnice, která mu slouží dodnes. Obec je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je v současnosti zařazena v režimu JPO III. V roce 2007 došlo k výměně zásahového vozidla. Při požáru seníku v Otíně u Luk nad Jihlavou dosloužila CAS 25- Škoda RTHP. Její osud je však šťastný. Skončila v rukou pana Bendy z Bítovčic, který cisternu zprovoznil jako veterán vozidlo. Pro akceschopnost kamenické jednotky byla z obecního rozpočtu pořízena cisternová automobilová stříkačka Tatra 148 o objemu cisterny 7000l s čerpadlem Rosenbauer. Jednotka se běžně účastní likvidace mimořádných událostí, jako jsou technické pomoci a požáry. Díky předurčenosti pro zásah při velkých událostech na dálnici D1 byla jednotka vybavena také přikrývkami a várnicemi na teplé nápoje. V roce 2000, kdy sbor slavil 125. výročí založení, byl pořízen vyšívaný slavnostní prapor, ke kterému následně při oslavách 130. výročí založení věnovala obec Kamenice slavnostní stuhu.

Sbor je aktivní také na poli kulturním. Každoročně pořádá několik akcí, které se staly neodmyslitelnou součástí života obce. Jednou z nejvýznamnějších akcí je tradiční masopust, jehož konání bylo přerušeno pouze v období světových válek. Obnoveno bylo také každoroční pořádání plesu, kterým se zahajuje plesová sezona v Kamenici. Košt mladých vín s cimbálovou muzikou se stal významnou podzimní kulturní akcí. Je třeba zmínit také jarní sportovní akci. Jedná se o Memoriál Dr. Arnošta Káby, soutěž v požárním útoku žen a mužů. Sbor si vede velmi dobře i na sportovním poli. Soutěží se pravidelně účastní družstva mužů a družstvo žen. Velmi pěkných výsledků dosahují i družstva mladých hasičů na soutěžích v celém okrese.

Mezi nejvýznamnější osobnosti sboru patří bezesporu MUDr. Arnošt Kába. Narodil se 10. října 1874 v Brtnici. Po studiích se 10. listopadu 1906 oženil s Marií Tomáškovou z Kamenice. Přiženil se tak do rodu, usedlého v Kamenici od 17. století. Vykonával zde praxi obvodního lékaře s přívlastkem lékař lidumil. Pan doktor se nejen staral o zdraví obyvatel Kamenice a okolí, ale dobře věděl o jejích denních starostech a proto i jeho lékařské honoráře byly spíše odvislé od situace pacientů, než od vynaloženého úsilí. Kromě toho, že svůj život zasvětil práci lékaře, byl také vášnivým loutkohercem a svůj volný čas věnoval práci pro dobrovolné hasičstvo. Členem sboru dobrovolných hasičů byl od roku 1905. Již roku 1908 se stal starostou sboru a v této funkci setrval 50 let, do roku 1959. Roku 1960 byl jmenován čestným předsedou sboru. Od roku 1912 byl předsedou 20. župy Vozábovy. Zemřel 9. ledna 1962 a je pohřben v Kamenici. Milovanému lékaři byla na domě č. 37 odhalena v roce 1963 pamětní deska.

Dalším dlouholetým a významným starostou byl Bohuslav Kratochvíl, který byl za svou obětavou práci vyznamenán titulem Zasloužilý hasič.

V roce 1989 byl starostou sboru zvolen František Jelínek, který tuto funkci vykonával do roku 2003. Pomohl překlenout nejistou dobu po sametové revoluci, kdy nastalo krátké období změn a zmatků. Významným způsobem se podílel na zformování a počátečním fungování zásahové jednotky SDH, kterou zřizuje obec. 

 

Z kronik SDH, zpracovali: Bc. Hana Krejčová a Ing. Pavel Černý DiS