Výroční valná hromada SDH Kamenice

V pátek 26. listopadu v 18/00 hodin se konala v sále místní Orlovny Výroční valná hromada SDH Kamenice.
Velký sál dostal přednost před zasedací místností naší hasičovny z důvodu slavnostnějšího rázu schůze
v rámci 135. výročí založení SDH Kamenice a očekávaného většího počtu členů sboru společně s jejich milými
protějšky včetně pozvaných Vážených hostů.
      Po zahájení schůze předvedli mladí hasiči pěkně připravený kulturní program plný básniček, vtipů, tanečních
vystoupení s malou ukázkou aerobicu. Po přednesení jednotlivých zpráv o činnosti sboru - starosty, velitele,
hlavního strojníka, vedoucího mládeže, zástupců družstev mužů a žen, zprávy revizní a o hospodaření byl navrhnut
a schválen plán činnosti a rozpočet na rok 2011. Následná zdravice hostů a klidná diskuse na závěr byla ukončena
chutnou slavnostní večeří po které začal zábavný taneční večer s hudebníkem.
 
 
Více fotografií naleznete zde v galerii.