Svatba Markéta a Honza

Báseň - Pro Jeníčka
   
Jednoho dne z rána,                      Když siréna zahouká,                                                                                                              roznesla se zpráva,                        než se někdo rozkouká,
přišel na svět synáček,                  do trambusu skočí,
říkají mu Jeníček.                           k ohni jak blesk frčí.

S motorovkou pracuje,                  Potom přišel krásný čas,
zběsile ji startuje,                           zábavičky zas a zas,
je to velká bomba,                         navíc k tomu hospůdka,
poznáte v něm Ramba.                   útulná to komůrka.
      
Na rybníku vyrůstal,                       Teď se všechno rázem změní,
ségru s bráchou občas štval,            protože se Jenda žení,
drželi ho za tričko,                          Markéta je jeho ženou,
život nebyl peříčko.                        takže nemá na vybranou.
   
Mistrně si počíná,                          Vraky taky opravuje,
když on gumy přezouvá,                 pak je do Luk přestěhuje,
je to velký dobrák,                         je to jeho koníček,
špinavý jak ropák.                          radost má však Bulíček.

Základku pak navštěvoval,             Doma bude sedávat,             
všechno kolem prověřoval,             pěkně v klidu kolébat,
učitelé ještě dnes,                           s kamarády už je konec,
říkají že byl to děs.                         odzvonil to dneska zvonec.
   
Soutěže rád navštěvuje,                  Na prdíku cestuje,
hasiče on zastupuje,                        i s cigárem vibruje,
občas ho chcou zmlátit,                  je to skvělá kára
když nechytí závit.                          rychleji jde kráva.
       
Když se potom vyučil,                    Milujte se tak jak chcete,
o kvalitách přesvědčil,                    hlavně z toho neblázněte,
ukázal svou pravou tvář,                 pamatujte že Váš vzor,
stal se z něho opravář.                    je hasičský sbor.

                        
             Všechno nejlepší na společné cestě životem,
              hodně štěstí, zdraví , lásky,
              co nejméně požárů a ječení sirény