Požár učebny v Základní škole v Kamenici u Jihlavy č.p. 402.

 

Po osmé hodině ráno za zvuku sirény oznamující požár, určitě mnozí občané Kamenice zpozorovali výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů Kamenice - JPO III k místní Základní škole. Při dojezdu již byli žáci školy s ostatními zaměstnanci evakuovány na hřišti. Od ředitele školy se velitel dovídá že jeden učitel a žák zůstali uvězněni v učebně v 2. patře. Obě osoby komunikovali z okna s velitelem, který jim dal potřebné instrukce.
            Hasiči s použitím dýchací techniky provedli průzkum bojem a následně vytvořili dopravní vedení schodišťovým prostorem s nasazením jednoho proudu do druhého patra za účelem obrany vstupních dveří do učebny s uvězněnými osobami. Záchranu osob jednotka neprováděla z důvodu nevybavenosti potřebnými věcnými prostředky.
            Po příjezdu jednotky sboru dobrovolných hasičů z Luk nad Jihlavou, vytvořili tito také v dýchací technice od rozdělovače druhý proud za účelem lokalizace a likvidace požáru. Strojníci Kamenice a z Luk zbudovali doplňování do CAS Kamenice od CAS Luka a hydrantu od Mateřské školy.
            Příjezdem jednotky HZS kraje Vysočina přebral  velitel velení a jejich příslušníci provedli  vyvedení osob z ohroženého prostoru za použití vyváděcích masek. Jednotka HZS kraje Vysočina zahájila ochlazování střechy z AZ 37. Hasiči po lokalizaci a likvidaci požáru provedli odvětrání prostoru zasaženým požárem.
 
Tentokrát vše kromě doplňování do CAS proběhlo bez použití vody neboť uvedená činnost byla prováděna v rámci TAKTICKÉHO CVIČENÍ .
 
Vodou smáčení byly pouze žáci školy, kteří po ukončení akce měly možnost si vyzkoušet a prohlédnout moderní hasičskou techniku.
            Pro dobrovolné hasiče jsou tato cvičení přínosem. Vždyť nácvik zásahu s použitím dýchací techniky za použití spojení radiovou sítí, ověření součinnosti přivolaných JPO a dojezdových časů zvyšuje připravenost jednotek k provedení možného, skutečného zásahu.
 
Všechny fotografie z tohoto cvičení naleznete zde v galerii.