Fyzická příprava a plnění odznaků odbornosti 2012

Během zimních měsíců se většina schůzek kamenických mladých hasičů koná v tělocvičně místní Základní školy. Mladí v rámci fyzické přípravy udržují svoji kondici hrou florbalu, vybíjené a fotbalu. Již méně oblíbená je pořadová příprava družstev, která je ovšem nedílnou součástí mnoha soutěžních disciplín jarního kola „plamenu“.
    Mnoho mladých se také zapojilo do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ se svými malovanými obrázky a slohovými pracemi.
Celoroční činností hry Plamen je i plnění odznaků odborností . Mladí hasiči během roku získávají potřebné informace a rozvíjí svoje znalosti a  odborné dovednosti z oblasti požární ochrany a zdravovědy .Výsledkem ústní zkoušky a zkušebního testu je získání odznaků odborností jako např. Preventista-junior, Strojník-junior, Kronikář, Strojník a  Cvičitel.  Prezentují tak kvalitu vědomostí mladých hasičů našeho sboru, ale i schopnost vedoucích pracovat s kolektivem mladých.

Více fotografií naleznete zde v galerii...