Masopust 2018

Masopust 2018 proběhl v rázu Olym-pijáda. Dopoledního průvodu se zúčastnilo několik krásných masek.