Plnění odznaků odbornosti 2015

Oblast teorie je nutná k vzdělávání mladých hasičů při plnění odznaků odbornosti a pro hasičské soutěže. Záznam o jejím provedení musí být zapsán v Kronice, která je hodnocena v rámci celorepublikové hry Plamen.

  

Více obrázků naleznete v Galerii.