Rok 2014

Požár lesního porostu Nové Domky

Datum: 19.4.2014
Adresa:  Nové Domky
Objekt:  Lesní porost
Prostor: Lesní porost
Technika: CAS32 Tatra148
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Paul Michal
Členové: Souček Jan, Neckař Leoš

Při cestě k zásahu došlo k poruše palivové soustavy. Po odstranění závady byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

Čerpání vody ze zaplaveného Vodojemu

Datum: 26.4.2014
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Vodojem
Prostor: Vodojem
Technika: CAS 32 Tatra148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Klíma Jan
Členové: Fiala Lukáš, Neckař Leoš
 

 

Požár seníku v ZD Blízkov

Datum: 23.5.2014
Adresa: Blízkov
Objekt: Velkokapacitní seník
Prostor: Seník
Technika: CAS 32 Tatra 148; DVS 12 Avia A30
Velitel: CAS 32: Paul Radek; 
Strojník: CAS 32: Maštera Jiří; DVS 12 Klíma Jan
Členové: Neckař Leoš, Fiala Filip, Kremláček Jan, Souček Jan

Po příjezdu jednotky na místo události byla CAS VZ zařazena na doplňování vody do CAS JSDHo Radostín a 2 členi jednotky byli určeni na hašení 1 C proudem. Po lokalizaci byla jednotka přesunuta na případnou ochranu teletníku pro případ zhroucení stěny hořícího seníku. Po rozhodnutí VZ byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Jednotka byla vystřídána v 17:10 hod. – doprava vozidlem DVS 12. Motohodiny na místě zásahu 8 hod.

 

Pátrání po pohřešované osobě

Datum: 24.5.2014
Adresa: Pavlínov
Objekt: Polní porost
Prostor: Pole
Technika: CAS 32 Tatra148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Paul Michal
Členové: Nejedlý Jan, Paul Radek

 Po příjezdu na místo události, nám bylo sděleno velitelem zásahu nalezení osoby. Jednotka byla odeslána na základnu.

 

Požár bývalého vepřína Luka nad Jihlavou

Datum: 19.6.2014
Adresa:  Luka nad Jihlavou
Objekt:  Vepřín
Prostor:  
Technika: CAS32 Tatra148
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Klíma Jan
Členové: Souček Jakub, Fiala Lukáš

Po příjezdu na místo nám bylo sděleno velitelem zásahu, že se jedná o planý poplach. Ponechal nás na místě jako zálohu než byl dokončen kompletní průzkum. Jednotka nezasahovala a po průzkumu byla odeslána zpět na základnu.

 

Požár bývalého vepřína Luka nad Jihlavou

Datum: 20.6.2014
Adresa:  Luka nad Jihlavou
Objekt:  Vepřín
Prostor: konstrukce budovy
Technika: CAS32 Tatra148
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Klíma Jan
Členové: Reiterman Matěj, Krejčí Jaroslav

Jednotka vytvořila zálohu na místě zásahu. Po dohodě s VZ se vrátila na základnu.

 

Požár RD Puklice

Datum: 3.7.2014
Adresa:  Puklice 176
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Kuchyně
Technika: CAS32 Tatra148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Paul Michal
Členové: Reiterman Matěj, Fiala Lukáš

Jednotka při cestě k zásahu ve Svatoslavi byla jednotkou JSD uka nad Jihlavou informována že je vše pod kontrolou. Následně byla jednotka Kamenice odeslána Kopisem na základnu.

 

TP Odstraňování stromů

Datum: 8.7.2014; 19:12
Adresa:  Kamenice 253
Objekt:  zahrada
Prostor:  
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Kalina Jiří
Členové: Reiterman Matěj, Souček Jakub, Fiala Lukáš, Javůrek Milan, Černý Pavel
 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o část lípy, která částečně blokuje komunikaci v obci. Jednotka pomocí MŘP provedla rozřezání kmenů a odklizení stromu mimo vozovku. Během zásahu byla na komunikaci řízena kyvadlově doprava na komunikaci. Po odjezdu z místa byla jednotka občany informována o dalším stromu za obcí směrem na Brodek a přejela tam.
Motohodiny MŘP: 23 minut.
 
 

TP Odstraňování stromů

Datum: 8.7.2014; 19:18
Adresa:  Kamenice
Objekt:  silnice směr TR
Prostor: 5km za obcí
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Paul Michal
Členové: Paul Radek, Klíma Ladislav
 
Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ulomenou větev, která zasahuje do vozovky na silnici Třebíč - Kamenice, asi 4 km před obcí Kamenice. Jednotka pomocí MŘP větev rozřezala a odklidila a poté přejíždí k další události na popadané stromy přes silnici do obce Svatoslav (TR).
Motohodiny: MŘP - 10 min
CAS - 14 min
 
 

TP Odstraňování stromů

Datum: 8.7.2014; 19:41
Adresa:  Kamenice
Objekt:  silnice směr Svatoslav
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Paul Michal
Členové: Paul Radek, Klíma Ladislav

 

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 4 smrky padlé přes silnici do obce Svatoslav. Jednotka provedla pomocí MŘP rozřezání smrků a odstranění mimo komunikaci. Při kontrole průjezdnosti silnice do obce Svatoslav jednotka likvidovala pomocí MŘP další strom, který bránil provozu na komunikaci, poté se jednotka vrací zpět na základnu.
Motohodiny:
MŘP - 40 min.
CAS - 50 min.
 
 

TP Odstraňování stromů

Datum: 8.7.2014; 19:43
Adresa:  Kamenice
Objekt:  silnice směr Brodek
Prostor:  
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Kalina Jiří
Členové: Reiterman Matěj, Souček Jakub, Fiala Lukáš, Javůrek Milan, Černý Pavel

 

TP Odstraňování stromů

Datum: 8.7.2014; 20:35
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Kamenice
Prostor:  
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Kalina Jiří
Členové: Reiterman Matěj, Souček Jakub, Fiala Lukáš, Javůrek Milan, Černý Pavel

 

TP Čerpání vody

Datum: 3.8.2014; 17:50
Adresa:  Kamenice, Strážka
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Sklep RD
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Klíma Jan
Členové: Fiala Filip, Fiala Lukáš, Nejedlý Jan, Souček Jakub, Souček Jan

Jednotka po příjezdu na místo průzkumem  zjistila, že se jedná o rozvodněný potok, ze kterého se voda rozlila do přilehlých zahrad. Jednotka provedla odčerpání vody ze zahrad pomocí plovoucího čerpadla. Dále jednotka provedla monitoring koryta potoka. 2 členové jednotky provedli preventivní naplnění několika pytlů s pískem, pro případné další použití.

Doba nasazení plovoucího čerpadla 119 minut.

 

TP Čerpání vody

Datum: 3.8.2014; 19:07
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Zahrada RD
Technika: CAS 32 Tatra148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Paul Michal
Členové: Kalina Jiří, Paul Radek

Jednotka po příjezdu na místo průzkumem  zjistila, že se jedná o odtok z místního menšího rybníka, který po předešlé  bouřce nestíhá potrubím vodu odvadět a rybník přetéká.  Jednotka provedla pročištění potrubí pomocí 1 proudu C s  krtkem.

 

Stromy přes cestu

Datum: 2.12.2014; 0:44
Adresa:  Pavlínov
Objekt:  Silnice, směr Pavlínov
Prostor: silnice
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Paul Michal
Členové: Krejčí Jaroslav, Nejedlý Jan, Fiala Filip, Souček Jakub

 

Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o popadané stromy v místní části Kamenice - Brodek směrem na obec Pavlínov. Jednotka provedla rozřezání 6-ti stromů, které bránili plynulému průjezdu na komunikaci a po kontrole silnice až na hranici okresu se jednotka vrací zpět na základnu.
Práce s 2 MŘP: 2x 20 minut.

Stromy přes cestu

Datum: 2.12.2014; 13:13
Adresa:  Radošov
Objekt:  Silnice, směr Radošov
Prostor: silnice
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Paul Michal
Strojník: Maštera Jiří
Členové: Reiterman Matěj
 
 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o zlomený strom, který zasahuje do půli vozovky a částečně blokuje komunikaci. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí 2 MŘP a zametení vozovky.
Použity 2 MŘP x 12 minut