Rok 2015

TP Řezání stromů 

Datum: 18.11.2015; 12:32
Adresa:  Radošov
Objekt:  silnice
Prostor: silnice mimo obec
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Souček Jakub
Členové:

Fiala Filip

 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o vzrostlý strom padlý na vozovce a bránící provozu. Jednotka provedla rozřezání a odstranění stromu mimo komunikaci.
Doba práce s motorovou pilou: 7 minut.
 
 

Pátrání po pohřešované osobě Bítovčice

Datum: 6.10.2015; 7:10
Adresa:  Bítovčice
Objekt:   
Prostor: okolí Bítovčic
Technika: OA VW Transporter
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Souček Jakub
Členové:

Fiala Filip

 
Jednotka byla po příjezdu na místo informována, že pohřešovaná osoba byla nalezena a po domluvě s PČR se vrátila na základnu.

 

 

Pátrání po pohřešované osobě Bítovčice

Datum: 5.10.2015; 22:33
Adresa:  Bítovčice
Objekt:   
Prostor: okolí Bítovčic
Technika: OA VW Transporter
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Souček Jakub
Členové: Neckař Leoš, Klíma Ladislav, Nevosad Ondřej, Fiala Filip

Jednotka se po příjezdu na místo spojila s velitelem zásahu, který jí přiděli úsek k propátrání. Jednotka úsek propátrala s negativním výsledkem  a byla odeslána na základnu s informací, že pátrání bude pokračovat druhý den ráno.

 

Požár pole Vysoké Studnice

Datum: 13.8.2015; 15:58
Adresa:  Vysoké Studnice směr Věžnice
Objekt:  Pole
Prostor: Pole se strništěm
Technika: CAS 32 Tatra 148; DA12 VW Transporter
Velitel: CAS: Krejčí Jaroslav; DA: Nejedlý Jan
Strojník: CAS: Paul Michal; DA: Reiterman Matěj
Členové: Fiala Filip, Fiala Lukáš, Souček Jan, Neckař Leoš
 
Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár strniště a řádků slámy. Jednotka prováděla hasební práce pomocí 2 C proudů a po příjezdu HZS stanice Jihlava se řídí dle pokynů VZ. Po lokalizaci, likvidaci a následném prolití celého požářiště byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu. Během zásahu byly požárem poškozeny 2 ks hadic C.

Počet motohodin - 1 h
Počet km - 20 km

 

Požár pole Vysoké Studnice

Datum: 8.8.2015; 13:44
Adresa:  Vysoké Studnice
Objekt:  Pole
Prostor: Pole se strništěm
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Paul Michal
Členové: Nevosad Jiří, Paul Radek

Při příjezdu na místě události již zasahovala jednotka HZS stanice Jihlava. VZ odesílá jednotku k hořící hrabance na okraji lesa, kde pomocí 1 C proudu provedla lokalizaci a likvidaci požáru na ploše cca 30 m2, poté VZ odesílá jednotku zpět na základnu.

 

Požár stohu JZD Kamenice

Datum: 4.8.2015; 12:32
Adresa:  JZD Kamenice 465
Objekt:  Stoh slámy
Prostor: Sláma stohovaná u kravína
Technika: CAS 32 Tatra 148; DA 12 VW Transporter
Velitel: CAS: Krejčí Jaroslav; DA: Nejedlý Jan
Strojník: CAS: Čutka Miroslav; DA: Neckař Leoš
Členové: Paul Michal, Černý Pavel, Souček Jan, Fiala Filip, Fiala Lukáš
 

Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár slámy, který již častečně zasáhl budovu pro ustájení dobytka. Provedeno natažení 1 C proudu a VT proudu k provádění hasebních prací. Během zásahu byla jednotka doplována vodou z cisteren místního zemědělského podniku. Po provedení likvidace jednotka provedla dohlídání a několikanásobné prolití požářiště. Během zásahu došlo k poškození 2 hadic C a přívodní hadice k VT hadici.

 

Požár pole Radošov

Datum: 17.7.2015; 13:34
Adresa:  Radošov
Objekt:  Pole
Prostor: Pole se strništěm
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Čutka Miroslav
Členové: Reiterman Matěj, Fiala Filip

Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár slámy a strniště na poli na ploše cca 400x300 m. Jednotka zabránila pomocí vysokotlakého proudu rozšíření požáru do lesa a postupně prováděla hašení ohnisek na poli a na stráni, která rozdělovala pole na dvě části. Při příjezdu jednotky HZS stanice Třebíč se dále řídí dle pokynů VZ. Po lokalizaci a likvidaci požáru jednotka prolila ještě jednou celou stráň z lafety z CAS a po načerpání vody na plnícím stanovišti v Radošově se na pokyn VZ vrací zpět na základnu. Počet motohodin - 1h 30 min Ujeté km - 13km

 

Požár pole Kouty

Datum: 12.7.2015; 13:47
Adresa:  Kouty
Objekt:  Pole
Prostor: Pole za vsí směr Chlum
Technika: CAS 32 Tatra 148; DA12 VW Transporter
Velitel: CAS: Javůrek Milan; DA: Nejedlý Jan
Strojník: CAS: Souček Jakub; DA: Paul Radek
Členové: Souček Jan, Kalina Jiří, Paul Michal, Fiala Filip, Fiala Lukáš, Waserbauer Leoš, Neckař Leoš

Při příjezdu jednotky na místě události již zasahovala jednotka SDH Čechtín  a jednotka HZS stanice Třebíč. Na pokyn VZ jednotka provedla prolití požářiště pomocí lafetové proudnice z CAS a poté VZ odesílá jednotku zpět  na základnu.
Počet motohodin – 1h
Počet ujetých km – 16 km

 

TP strom přes cestu

Datum: 31.3.2015; 20:36
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Silnice
Prostor: Silnice směr Bítovčice
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Paul Michal
Členové: Fiala Filip, Klíma Jan, Krejčí Jaroslav, Neckař Leoš, Paul Radek, Souček Jakub, Souček Jan

Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes komunikaci cca 500m
za obcí Kamenice směr Bítovčice. Jednotka provedla likvidaci pomocí MŘP a jeho odstranění mimo vozovku,
dále provedla jednotka průzkum silnice až na křižovatku k obci Vržanov a poté se vrací zpět na základnu.

 

TP Strom přes cestu

Datum: 30.3.2015; 14:29
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Silnice
Prostor: Silnice směr Věžnice
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Souček Jakub
Členové: Fiala Filip, Fiala Lukáš

Jednotka provedla odtažení větve, která částečně blokovala vozovku.

 

Požár komínového tělesa RD

Datum: 27.3.2015; 12:12
Adresa:  Luka nad Jihlavou
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: komínové tělěso
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Souček Jakub
Členové: Fiala Filip, Fiala Lukáš

Jednotka po příjezdu na místo vytvořila zálohu, po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na základnu.

 

 

Dopravní Nehoda na D1

Datum: 8.2.2015; 12:57
Adresa:  Jamné
Objekt:  Silnice
Prostor: Dánice 118.km směr Praha
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Neckař Leoš
Členové: Fiala Filip, Fiala Lukáš, Kalina Jiří, Souček Jakub, Černý Pavel, Souček Jan, Krejčí Jaroslav

Jednotka byla KOPISem svolána na Požární zbrojnici v Kamenici z důvodu žádosti VZ o podávání teplého čaje účastníkům DN na D1 118 km směr Praha. Jednotka uvařila cca 30 l horkého čaje, připravila cca 100 ks vlněných dek a poté vyjíždí k události. Na místě se VJ hlásí u VZ. Na pokyn VZ jednotka rozdává čaj účastníkům nehody, kteří byli v autobusu HZS a v dodávkovém automobilu HZS. Dále jsme podávali teplý čaj i zasashujícím jednotkám IZS. Po vyčerpání zásoby čaje se jednotka na pokyn VZ vrací zpět na základnu. Jednotka spotřebovala 1 bal. čaje,150 plastových kelímků, 1 kg cukru a 2 citóny. Ujeto - 60 km (KOPIS jednotku navedl protisměrem z nájezdu na 112,5 km D1 směr Praha) Počet MH u zásahu - 1h 25 min.

 

TP Strom přes cestu

Datum: 10.1.2015; 18:13
Adresa:  Radošov
Objekt:  Silnice
Prostor: Silnice směr Kouty
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Paul Michal
Členové: Fiala Filip, Souček Jakub, Krejčí Jaroslav
 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o ulomenou část stromu, která částečně blokuje komunikaci. Bylo provedeno odstranění pomocí MŘP.
Doba zásahu MŘP:5 minut
 

TP Strom přes cestu

Datum: 6.1.2015; 5:28
Adresa:  Kamenice
Objekt:  Strom
Prostor: Silnice směr Bítovčice
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Paul Michal
Členové: Krejčí Jaroslav, Klíma Ladislav, Neckař Leoš
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o ulomenou větev částečně zasahující do vozovky. Provedla její odstranění pomocí MŘP.
Doba zásahu
MŘP: 5 minut.