Rok 2016

Odstranění spadlého stromu

Datum: 29.10.2016; 21:39
Adresa: Kamenice
Objekt:  silnice
Prostor:  
Technika: DVS 12 Avia A30
Velitel: Souček Jakub
Strojník: Neckař Leoš
Členové: Čáp Jan, Fiala Filip, Nevosad Ondřej
Paul Michal, Souček Jan

 

Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o padlý strom, blokující půl šíře vozovky. Jednotka
provedla rozřezání pomocí MŘP a odstranění mimo vozovku.

Požár polního porostu

Datum: 30.9.2016; 16:51
Adresa: Kamenice
Objekt:  louka
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: CAS 32: Fiala Filip
Strojník: CAS 32: Paul MIchal
Členové:  
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o doutnající suchou trávu na mezi, na ploše 60x5m.
Provedeno prolití místa pomocí 1 C proudu.

Požár lesa

Datum: 14.9.2016; 14:54
Adresa: Luka nad JIhlavou
Objekt:  Vysokokmenný les
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: CAS 32: Černý Pavel
Strojník: CAS 32: Krejčí Jaroslav
Členové: Souček Jan, Čáp Jan
Po příjezdu na místo jednotka vytvořila zálohu na místě události. Po domluvě s VZ se vrátila zpět na základnu.

Požár pole

Datum: 27.8.2016; 15:08
Adresa: Řehořov
Objekt:  Pole
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148; OA-L1 VW Transporter
Velitel: CAS 32: Černý Pavel; OA-L1: Kalina Jiří
Strojník: CAS 32: Čutka Miroslav; OA-L1: Paul Michal
Členové: Neckař Leoš, Čáp Jan
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár strniště. Požářiště bylo po příjezdu jednotky oboráno zemědělskou technikou. Jednotka provedla prolití jednotlivých ohnisek pomocí VT proudu.
 

Požár trávy

Datum: 14.6.2016; 16:55
Adresa: Luka nad Jihlavou
Objekt:  Travní porost
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: CAS 32: Klíma Ladislav
Strojník: CAS 32: Paul Michal
Členové: Krejčí Jaroslav, Čáp Jan
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu VZ ponechal jednotku v záloze na místě události, poté ji odesílá zpět na
základnu.
 

Požár lesa

Datum: 30.4.2016; 16:23
Adresa: Radošov
Objekt:  Vysokokmený les
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148; OA-L1 VW Transporter
Velitel: CAS 32: Nevosad Jiří; OA-L1: Černý Pavel
Strojník: CAS 32: Souček Jakub; OA-L1: Krejčí Jaroslav
Členové: Neckař Leoš, Kalina Jiří, Fiala Filip, Nejedlý Jan, Paul Radek
Po příjezdu na místo jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o požár mýtiny a lesa a začala hasební práce pomocí ručního nářadí.
Na CAS 32 došlo k závadě během cesty k zásahu. Po opravě CAS bylo provedeno doplnění vody do zasahující CAS. Poté se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 

Požár komínového tělesa

Datum: 25.4.2016; 00:16
Adresa: Luka nad Jihlavou
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Komínové těleso
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: CAS 32: Nevosad Jiří
Strojník: CAS 32: Klíma Jan
Členové: Černý Pavel, Reiterman Matěj
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár komínového tělesa, na pokyn velitele zásahu vytvořila zálohu
na místě požáru. Po další domluvě s VZ se jednotka vrátila na základnu.
 
 

 

TP monitoring ohniště

Datum: 6.4.2016; 6:05
Adresa:  Kamenice, Jihlava
Objekt:  Lesní těžba
Prostor:  
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Klíma Jan
Členové: Čáp Jan, Paul Radek
Jednotka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o nedohašené ohniště po pálení klestu. Provedeno dohašení pomocí
1 vysokotlakeho proudu.

 

 

Požár sazí v komíně

Datum: 19.2.2016; 18:27
Adresa:  Řehořov 80
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Komín
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Krejčí Jaroslav
Strojník: Souček Jakub
Členové:

Souček Jan, Fiala Filip

Jednotka po příjezdu na místo na poky VZ vybavila 2 členy dychací technikou. Ti pak zajišťovali přirozené odvětrání v podkrovní části
RD.