Rok 2017

 

Požár lesa

Datum: 19.5.2017; 17:07
Adresa: Řehořov
Objekt:  Les
Prostor:  
Technika: OA VW Transporter; DVS 12 Avia A30
Velitel: VW: Klíma Ladislav; DVS: Nevosad Jiří
Strojník: VW: Kalina Jiří; DVS: Paul Michal
Členové: Krejčí Jaroslav, Čáp Jan, Čutka Miroslav, Kremláček Jan, Nevosad Ondřej, Fiala Filip, Černý Pavel
Po příjezdu na místo prováděla 1.družstvo jednotky zásah tlumicími prostředky.
Po příjezdu CAS vytvořilo 2. družstvo čerpací stanoviště.

Požár statku

Datum:

11.5.2017; 23:22
Adresa: Henčov
Objekt:  Zemědělské budovy
Prostor: Zásobníky pevných a sypkých hmot
Technika: CAS 32 Tatra 148
Velitel: Černý Pavel
Strojník: Paul Michal
Členové: Neckař Leoš, Nejedlý Jan
Jednotka po příjezdu na místo prováděla kyvadlovou dopravu vody
z čerpacího stanoviště na požářiště. Celkem dovezeno 21000 l
vody.

Požár sazí v komíně

Datum: 9.5.2017; 10:52
Adresa: Kamenice
Objekt:  Rodinný dům
Prostor: Komínové těleso
Technika: OA VW Transporter
Velitel: Nejedlý Jan
Strojník: Nevosad Ondřej
Členové:  
Jednotka po příjezdu na místo zjistila, že jde o zahoření sazí v komíně.
Po provedení průzkumu komínového tělesa jednotka vyčistia
spalinovou cestu a předala zásah HZS st. Jihlava.