Z tělocvičny na sluníčko.

Během zimních měsíců se naši mladí hasiči věnují v rámci udržení fyzické kondice nejrůznějším pohybovým aktivitám. Mezi nejoblíbenější patří hra vybíjené a florbalu. Velkou výhodou je pro nás možnost za úplatu využívat naši školní tělocvičnu. Nácvik pořadové výchovy není tak oblíbený, ale udržet tvar a dokázat podat hlášení je nedílnou součástí výcviku mladých hasičů.

Venku se začíná oteplovat a my se loučíme s tělocvičnou. Výcviky se přesunou ven a jak je vidět z naší poslední schůzky, stříkání ze džberové stříkačky na nástřikový terč, který zhotovil strejda Leoš nás opravdu zaujalo. Na závěr jsme měli možnost použít přenosný hasicí přístroj vodní v praxi.

Tak pěkných slunečních dnů bychom na svých schůzkách přáli ne jen sobě, ale i Vám.

Více fotografií naleznete zde v galerii.