Zásahy JSDH - Rok 2007

Křižovatka silnic Kamenička, Chlumek, Měřín.

Datum: 4.11.2007 22:42 - 23:26

Objekt: Nákladní automobil - tahač

Prostor: Křižovatka

Technika: CAS 32 T 148

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: Javůrek Milan, Klíma Ladislav, Klíma Jan

Při příjezdu na místo byl udělán průzkum, nasazeno hašení vysokotlakou vodou a jedním proudem C. Po příjezdu jednotky HZS stanice Velké Meziříčí bylo velení předáno této jednotce.


Kamenice, před domem č. 459.

Datum: 6.9.2007 21:36 - 22:58

Objekt: Pouliční lampa

Prostor: Travnatá plocha

Technika: CAS 32 T 148

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: Vaněk Jiří

Při příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum. Průzkumem byl zjištěn požár plastového krytu pouliční lampy a požár tlampače místního rozhlasu. Pouliční osvětlení bylo pod napětím, byla odstraněna pojistka na stožáru. Pro hašení byl použit práškový hasící přístroj. Následně byly uhašeny zbytky plastů odkapaných na zem.


Měřín - Náměstí 126.

Datum: 6.8.2007, 08:29 - 09:43

Požár v objektu Carbit s.r.o.

Prostor: Dílna - obráběcí stroj

Technika: CAS 32 T 148

Velitel: Klíma Ladislav

Členové: Vaněk Jiří, Krejčí Jaroslav

Při příjezdu na místo zásahu byla na místě jednotka HZS Velké Meziříčí. Naše jednotka nezasahovala, byla ponechána v záloze.


Křižovatka silnic 351 a 602 asi 200m směr Věžnice.

Datum: 21.7.2007 21:39 - 22:09

 Objekt: Osobní automobil

Prostor: Vozovka

Technika: CAS 32 T 148

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: Klíma Jan, Vaněk Jiří

Při příjezdu na místo zásahu byla na místě jednotka HZS Jihlava. Naše jednotka nezasahovala byla ponechána v záloze.


 Silnice 351 a 602 asi 500m směr Kamenice.

 Datum: 18.1.2007 21:35 - 22:15

Objekt: Strom

Prostor: Vozovka - les

Technika: DVS 12

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: Klíma Jan, Krejčí Jaroslav, Javůrek Milan, Jelínek František, Maštera Libor

Výjezd se týkal spadlého stromu, po cestě jsme potkali JSDH Luka, která spadlý strom odstranila. KOPIS nás odeslalo na průzkum ostatních příjezdových cest mezi obcemi Kamenice a Měřín. Při průzkumu byl zjištěn další spadlý strom přes silnici 351 mezi Kamenicí a rozcestím Věžnice asi 500 metrů od rozcestí. Spadlý strom byl pořezán pomocí motorové pily a odstraněn mimo komunikaci.. Jednotka se vrátila na základnu.


 Otín

 Datum: 10.1.2007, 15:57 - 11.1.2007, 07:40

Objekt: Ocelo kolna

Prostor: Seník

Technika: CAS 25, DVS 12

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: Kalný Josef, Kalina Jiří, Paul Michal,Klíma Jan, Krejčí Jaroslav,Maštera Jirí, Javůrek Milan,Klíma Ladislav, Jelínek František, Maštera Libor, Wasserbauer Leoš, Čermák Petr, Vébr Bohumír.

Při příjezdu na místo nás velitel zásahu rozdělil na dvě části. Hasiči hasili dvěma C proudy z CAS Jihlava a strojník s pomocníkem zajišťoval kyvadlovou dopravou doplňování CAS. Po lokalizaci požáru byla technika přemístěna a prováděno dohašování. Z CAS Kamenice byly nasazeny dva proudy C s přiměšováním. Polovina jednotky byla odeslána k odpočinku a povolána ve 24.00 hodin na střídání. Došlo k zadření motoru CAS kamenice,ve 21,15 byla odtažena CAS Luka na základnu.