Zásahy JSDH - Rok 2009

Silnice II /602 u obce Vysoké Studnice.

Datum: 25.12.2009 16:40 - 17:27

Objekt: Strom

Prostor: Vozovka

Technika: CAS 32, T148, motorová pila.

Velitel: Milan Javůrek

Strojník: Maštera Jiří

Členové: Krejčí Jaroslav, Paul Michal

Na žádost KOPISu jednotka vyjela na spadlý strom, který byl nahlášen na silnici mezi Řehořovem a Vysokými Studnicemi. Při příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ulomený strom u silnice, jehož koruna zasahovala do poloviny vozovky. Místo události se nacházelo u obce Vysoké Studnice. Strom byl rozřezán a odstraněn mimo silnici. Poté jednotka porazila a rozřezala další strom, který byl poškozen a hrozil pádem do vozovky. Po úklidu vozovky jednotka odjela na základnu.


 Zahrada mezi Vysokými Studnicemi a křižovatkou Kamenice - Věžnice.

Datum: 31.10.2009 14:44 - 15:25

Objekt: Zahrada

Prostor: Mezi Vysokými Studnicemi a křižovatkou silnice 602, Kamenice - Věžnice.

Technika: CAS 32, T148

Velitel: Ladislav Klíma

Strojník: Jiří Maštera

Členové: Procházka Filip, Neckář Leoš.

Jednotka SDH obce byla vyslána KOPISem na monitoring prostoru mezi křižovatkou silnice 602 (Kamenice – Věžnice) a Vysokými Studnicemi z důvodu pravděpodobného požáru. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení s přítomností majitelky pozemku. VZ provedl poučení majitelky a předal jí telefonní číslo na KOPIS pro další nahlášení pálení, poté se jednotka vrací na základnu.


 

 Křižovatka Kamenice - Bítovčice - Vržanov

Datum: 8.7.2009 16:46 - 17:36 hod.

Objekt Prostor okolí silnice.

Prostor: Telefoní sloup a vedení - strom.

Technika: DVS - A31, motorová pila.

Velitel: Nevosad Jiří

Strojník: Klíma Jan

Členové: Vaněk Jiří

Na žádost starostky Městyse Kamenice, jsme vyjeli na spadlý strom, přes silnici u obce Vržanov. Událost byla ohlášena na operační středisko. Místo události se nacházelo v těsné blízkosti křižovatky Kamenice - Bítovčice - Vržanov směrem na Vržanov. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o spadlý strom přes silnici, ale o spadlý strom přes telefoní vedení v izolaci. Strom byl rozřezán a odstraněn na krajnici. Telefoní vedení nebylo poškozeno. Po ukončení zásahu jednotka odjela na základnu. Při zásahu došlo ke zlomení trhacího háku, kterým jsme odlehčovali části kmenů z telefoního vedení.


 Rodinné domy Kamenice č.p. 383, 377

Datum: 1.7.2009 17:40 - 19:57 hod.

Objekt: Rodinné domy

Prostor: Sklepy

Technika: DVS - A31, plovoucí čerpadlo.

Velitel: Jaroslav Krejčí

Strojník: Michal Paul

Členové: Radek Paul, Leoš Neckář, Jan Klíma, Pavel Černý.

Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno , že se jedná o zatopené sklepy rodinných domů. Jednotka provedla čerpání vody ze zatopených sklepů dvou rodinných domků č.p. 383 a 377 pomocí plovoucího čerpadla. Po odčerpání vody se jednotka vrací na základnu.


 Rodinné domy Kamenice.

Datum: 30.6.2009 17:35 - 19:44 hod.

Objekt: Rodinné domy

Prostor: Sklepy

Technika: CAS 32 - T148, DVS - A31, plovoucí čerpadlo, PS 12.

CAS 32 - Velitel: Milan Javůrek

               Strojník: Jiří Maštera

               Členové: Radek Paul, Leoš Neckář.

DVS A 31 - Velitel: Jan Nejedlý

                   Strojník: Jan Klíma

                  Členové: Jaroslav Krejčí, Jiří Kalina, Michal Paul, Ladislav Klíma.

Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopené sklepy rodinných domů. Jednotka provedla čerpání vody ze zatopených sklepů šesti rodinných domů, pomocí PS 12 a plovoucího čerpadla, dále jednotka stavěla protipovodňovou hráz. Na místo mimořádné události se dostavili zástupci Úřadu Městyse Kamenice. Po vyčerpání vody ze všech sklepů se jednotka vrací na základnu.


 Kouty za koupalištěm.

 Datum: 20.4.2009 16:19 - 17:39

Objekt: Meza

Prostor: Keře, bungr

Technika: CAS 32-T148

Velitel: Jiří Nevosad

Členové: Jiří Maštera, Michal Paul, Leoš Neckář.

 Na místo jsme přijížděli současně s SDH Svatoslav. Společně jsme provedli průzkum. Bylo zahájeno hašení z horní části jedním C proudem z CAS 25. Dohašení se provedlo otočnou proudnicí z CAS 32 ze spodní části meze. Po příjezdu HZS Třebíč, bylo velení předáno veliteli družstva HZS.


 Silnice z Kamenice směr Bítovčice.

 Datum: 4.4.2009 14:43 - 15:13

Objekt: Osobní automobil

Prostor: Vozovka

Technika: CAS 32-T148

Velitel: Ladislav Klíma

Členové: Miroslav Čutka, Jaroslav Krejčí, Leoš Neckář.

 Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár OA Opel Astra combi. Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru pomocí jednoho vysokotlakého proudu a dále na místě zásahu řídí dopravu. Po příjezdu jednotky HZS Jihlava bylo předáno velení zásahu. Na pokyn VZ se jednotka SDH Kamenice vrací na základnu.


 Luka nad Jihlavou, Arcade Color, Tovární 135.

 Datum: 29.1.2009 22:47 - 23:58

Objekt: Budova

Prostor: Dílna

Technika: CAS 32-T148, DVS A30

Velitel: Nevosad Jiří

Členové: T148 - Nevosad Jiří, Klíma Jan, Javůrek Milan.

A30 - Krejčí Jaroslav, Čutka Miroslav, Neckář Leoš, Čermák Petr, Paul Michal, Procházka Filip.

Po příjezdu na místo zásahu nás velitel zásahu ponechal v záloze a potom nás odeslal na základnu.