Zásahy JSDH - rok 2011

Požár Kamenice u Jihlavy 195

Datum: 25.10.2011

Čas: 17:37 - 21:48

Adresa: Kamenice 195

Objekt: Nízká budova 5 x 6 m

Prostor: Sklad nářadí a dílna

Technika: CAS 32 - T148, DVS - Avia 30, elektrocentrála, dýchací přístroje

Velitel CAS 32: Jaroslav Krejčí
StrojníkCAS 32: Jan Klíma
Členové CAS 32: Leoš Neckář, Milan Javůrek
 
Strojník DVS: Michal Paul
Členové DVS: Jan Nejedlý, Jiří Kalina, Jiří Maštera, Pavel Černý, Josef Kalný
 
Po příjezdu na místo zásahu  a provedení průzkumu jsme nasadili 1x proud C po vybavení dvou členů dýchacími přístroji byl nasazen další proud C. Následně dojela DVS s elektrocentrálou a osvětlovací technikou. Jako druhá dojela jednotka z Luk nad Jihlavou a zahájila svoji činnost. Po příjezdu HZS Jihlava bylo předáno velení. Po následné lokalizaci a likvidaci požáru místní jednotka prováděla na základě pokynů velitele zásahu dohašování.
 
 
 

Požár zemědělského objektu u Luk nad Jihlavou

Datum: 6.10.2011

Čas: 22:02 - 22:58

Adresa: Luka nad Jihlavou

Objekt: Areál ZD

Prostor: Venkovní prostory - skládka

Technika: CAS 32 T148

Velitel: Jiří Nevosad
Strojník: Jan Klíma
Členové: Černý Pavel, Leoš Neckář
Záloha na základně: Krejčí Jaroslav, Paul Michal, Klíma Ladislav, Maštera Jiří
 
Po příjezdu na místo zásahu se jednotka nahlásila veliteli zásahu. Velitel nás ponechal v záloze na místě zásahu. Na stanici bylo v záloze družstvo 1+3.

 

Požár srovnaného palivového dřeva, Radošov

Datum: 28.8.2011

Čas: 18:33 - 19:16 hod.

Adresa: Radošov

Objekt: Lesní těžba

Prostor: Nezjištěno

Technika: CAS 32 T148, DVS Avia 30

Velitel CAS 32: Javůrek Milan
Strojník CAS 32: Maštera Jiří
Členové CAS 32: Paul Radek, Leoš Neckář
 
Velitel DVS: Nevosad Jiří
Strojník DVS: Klíma Jan
Členové DVS: Paul Michal, Nováček Radek, Kremláček Jan
 
Při příjezdu na místo zásahu, byl požár uhašen jednotkou SDH Svatoslav. Naše jednotka byla ponechána v záloze.
Po příjezdu jednotky HZS Třebíč a po domluvě s velitelem jednotky HZS Třebíč, byla naše jednotka odeslána na základnu.
Při zásahu došlo k prošlápnutí brzd vozidla AVIA.
 

Požár nizké budovy, Luka nad Jihlavou, Předbořská

Datum: 5. 6. 2011

Čas: 21:40 - 23:07 hod.

Adresa: Luka nad Jihlavou, Předbořská 275

Objekt: Nízká budova

Prostor: Dřevěná kolna

Technika: CAS 32 T148, DVS Avia 30

Velitel CAS 32: Jiří Nevosad
Strojník CAS 32: Jan Klíma
Členové CAS 32: Milan Javůrek, Leoš Neckář
 
Velitel DVS: Jaroslav Krejčí
Strojník DVS: Jiří Kalina
Členové DVS: Radek Paul, Michal Paul, Filip Procházka, Pavel Černý, Petr Čermák
 
Po příjezdu na místo zásahu se jednotka nahlásila veliteli zásahu (SDH Luka). Tři hasiči s bourací sekyrou rozebírali konstrukci.
Z cisterny byla dopňována voda k požářišti. Vozidlo Avia DVS 30 bylo ponecháno na místě zásahu v záloze.
 

Požár nízké budovy, Luka nad Jihlavou, Školní

 
Datum: 18.7.2011
 
Čas: 02:42 - 04:24 hod.
 
Adresa: Luka nad Jihlavou, Školní
 
Objekt: Nízká budova
 
Prostor: Dřewvěná chata
 
Technika: CAS 32 T148
 
Velitel: Nevosad Jiří
Strojník: Jan Klíma
Členové: Krejčí Jaroslav, Neckář Leoš
 
Po příjezdu na místo zásahu se jednotka nahlásila veliteli zásahu. Prováděli jsme doplňování vody v místě zásahu. Zapůjčení svítilen při předávání požářiště.