Zásahy JSDH - rok 2012

Odstraňování stromů zasahujících do vozovky

Datum: 24.12.2012, 10:03 - 10:48hod.

Adresa: K.ú. Kamenice u Jihlava, část obce Merán

Objekt: Stromy okolo silnice

Prostor: Okolí silnice

Technika: CAS 32 - T148, motorová pila

Velitel: Jiří Nevosad

Strojník: Paul Michal

Členové: Černý Pavel, Paul Radek

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o tři břízy nakloněné přes telefonní vedení na silnici. Škoda na telefonním vedení opticky nebyla. Stromy byly rozřezány a uloženy na kraj komunikace. Na místo zásahu se dostavila televize Prima.

 

Datum: 24.12.2012, 10:48 - 11:09hod.

Adresa: K.ú. Kamenice u Jihlava, část bítovčický kopec

Objekt: Stromy okolo silnicePo příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který zasahoval do silnice. Byla uříznuta koruna stromu a odstraněna mimo komunikaci.

Prostor: Okolí silnice

Technika: CAS 32 - T148, motorová pila

Velitel: Jiří Nevosad

Strojník: Paul Michal

Členové: Černý Pavel, Paul Radek

 

Datum: 24.12.2012, 11:10 - 11:38hod.

Adresa: K.ú. Kamenice u Jihlava, část křižovatka Vržanov

Objekt: Stromy okolo silnice

Prostor: Okolí silnice

Technika: CAS 32 - T148, motorová pila

Velitel: Jiří Nevosad

Strojník: Paul Michal

Členové: Černý Pavel, Paul Radek

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o pět nakloněných stromů námrazou a jejich koruny ležely na silnici. Stromy byly rozřezány za spolupráce správy a údržby silnic a odstraněny za svodidla.

 

Požár kombajnu

Datum: 13.8.2012

Adresa: Horní Radslavice, okres Žďár nad Sázavou

Objekt: Kombajn

Prostor:

Technika: CAS 32 - T148

Velitel: Krejčí Jaroslav

Strojník: Maštera Jiří

Členové: Neckář Leoš, Paul Michal

Jednotka po příjezdu na místo na pokyn velitele zásahu vytvořila zálohu na místě.
Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc, odstranění spadlého stromu přes silnici

Datum: 6. 8. 2012, 00:39hod. - 1:44hod.

Adresa: Mezi Kamenicí a křižovatkou silnic 351 a 602

Objekt: Silnice

Prostor: Silnice

Technika: Avia DA - 12, motorová pila

Velitel: Jaroslav Krejčí

Strojník: Klíma Jan

Členové: Leoš Neckář, Černý Pavel, Michal Paul, Radek Paul

Jednalo se o odstranění spadlého stromu přes silnici při noční bouři.

 

Požár suché trávy, Kamenice

Datum: 1.7.2012, 21:55hod. - 22:36hod.

Adresa: Parcela č 3689, David Nedoma, Kamenice

Objekt: Suchý travnatý, polní porost

Prostor: Zahrada

Technika: CAS 32-T148, Avia - DA 12

Velitel: Jiří Nevosad

Strojník: Jan Klíma, Michal Paul

Členové: Pavel Černý, Milan Javůrek, Jaroslav Krejčí, Radek Paul, Jan Nejedlý, Petr Čermák

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár meze rozsahu 4x4 metry v okolí sloupu elektrického napětí. Hasební práce jsme prováděli vysokotlakem. Majitel pozemku byl při příjezdu na místě. Po příjezdu vyšetřovatele požářiště předáno majiteli ve spolupráci s policií ČR.

 

Požár lesní paseky v katastru obce Kamenice, místní název Hraničky

Datum: 28.4.2012, 13:38hod. - 19:15hod.

Adresa: katastr obce Kamenice, místní název Hraničky

Objekt: suchý lesní porost

Prostor: paseka 80x50m

Technika: CAS 32 - T148, Avia - DA 12

Velitel: Krejčí Jaroslav

Strojník: Klíma Jan, Paul Michal

Členové: Neckář Leoš, Javůrek Milan, Nevosad Jiří, Paul Radek, Nejedlý Jan, Vaněk Jiří

Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že hoří lesní paseka cca 80x50 m . Vzhledem k nepřízni terénu nastaly problémy s příjezdem jednotek . Jednotky byly navedeny na jinou příjezdovou cestu. Po příjezdu CAS 32 na místo byl nasazen jeden proud C. Byla povolána posilová jednotka z Kamenice s A30. Po předání velení HZS Jihlava byl nasazen další proud C jednotkou Luka nad Jihlavou a byla povolána letecká hasičská služba. Jednotka dále provedla kyvadlovou dopravu vody a dohašování ohnisek požáru. Z důvodu nepřístupnosti terénu byly rozřezány pařezy. Na CAS 32 byla poškozena spodní část dveří a ohnuty stupačky pod skříněmi s materiálem.Po ukončení zásahu bylo místo v 18/30 předáno majiteli.

 

Požár suché trávy u obce Vysoké Studnice

Datum: 24.3.2012, 16:34hod. - 17:46hod.

Adresa: katastr obce Vysoké Studnice

Objekt: louka

Prostor: suchá tráva

Technika: CAS 32 - T148

Velitel: Krejčí Jaroslav

Strojník: Klíma Jan

Členové: Neckář Leoš, Milan Javůrek

Při příjezdu na místo požáru, zde již zasahovali jednotky HZS Jihlava a SDH Luka. CAS 32, JSDH Kamenice byla ponechána v záloze.
Dva členové JSDH Kamenice vypomáhali při hašení na dvou proudech "C", zřízené HZS Jihlava. Po uhašení a důkladném prolití požářiště,
byla naše jednotka odeslána na základnu.
 
 

Monitoring průtoku a okolí řeky Jihlavy

Datum: 24.2.2012, 15:53hod. - 17:14hod.

Adresa: Bítovčice směr Přímělkov

Objekt: řeka

Prostor: řeka

Technika: CAS 32 - T148

Velitel:Černý Pavel Bc. DIS

Strojník: Nevosad Jiří

Členové: Nejedlý Jan, Paul Radek

Jednotka po příjezdu k řece začala s monitoringem řeky Jihlavy v úseku Bítovčice - Přímělkov.
V Bítovčicích bylo zjištěno odečtem z vodoměrné latě, že hladina řeky dosahuje 35 cm a do dosažení
1. stupně povodňové aktivity chybí 5cm. Dále bylo u chatové oblasti za Bítovčicemi zjištěno nahromadění ledových ker,
voda kolem nich mohla obtékat a žádné akutní nebezpečí nehrozilo. V ostatních místech byl zjištěn větší průtok,
ale voda plynule odtékala a držela se v korytě řeky.