Zásahy JSDH - rok 2013

Požár Bioplynové stanice v ZD Kouty

Datum:

7.11.2013, 20:02 - 21:18

Adresa:

Kouty

Objekt:

Traktory

Prostor:

Garáže

Technika:

Tatra 148 - CAS32

Velitel:

Krejčí Jaroslav

Strojník:

Nevosad Jiří

Členové:

Javůrek Milan, Neckař Leoš

Jednotka po příjezdu na místo provedla doplnění CAS stanice TR a vytvořila zálohu v DT v počtu 2 členů. Na zbrojnici vytvořena záloha DA a 4 členové. Během zásahu došlo k proříznutí levé zásahové rukavice 1 člena.
 

Čerpání vody ze sklepa

Datum:

4.8.2013

Adresa:

Kamenice

Objekt:

Rodinný domek

Prostor:

Sklep

Technika:

Avia A30 - DA12

Velitel:

Krejčí Jaroslav

Strojník:

Klíma Jan

Členové:

Neckař Leoš, Černý Pavel, Paul Michal

Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopený sklep cca 40 cm vody. Jednotka pro odčerpání použila plovoucí čerpadlo a po příjezdu jednotky ze stanice Jihlava bylo nasazeno kalové čerpadlo. Po odčerpání jednotka pomáhala s odstraněním zbylé vody a s vynášením věcí ze sklepa. Po dokončení činnosti a předání místa majitelce se jednotka vrací zpět na základnu.
 

Odstarnění stromu ze silnice

Datum:

4.8.2013

Adresa:

Kamenice - Bítovčice

Objekt:

Silnice

Prostor:

Strom

Technika:

Tatra 148 - CAS32

Velitel:

Krejčí Jaroslav

Strojník:

Klíma Jan

Členové:

Neckař Leoš, Paul Michal

Po příjezdu a průzkumu jsme zjistili cca 4 stromy zabraňující průjezdu silnicí z obce Kamenice do obce Bítovčice, v úseku 300 m. Jeden ze stromů strhl telefonní vedení křižující silnici. Po odstranění stromu jsme provizorně zavěsili telefonní kabel zpět na sloup. Po odstranění dalších padlých stromů ze silnice jsme se vrátili na základnu.
 

Odstranění stromu ze silnice

Datum:

30.7.2013, 00:50 - 1:20

Adresa:

Kamenice - Věžnice

Objekt:

Silnice

Prostor:

Strom

Technika:

Avia A30 - DA12

Velitel:

Černý Pavel

Strojník:

Čermák Petr

Členové:

Krejčí Jaroslav, Neckař Leoš, Paul Michal

Jednotka cestou ze zásahu v Lukách nad Jihlavou, našla padlý strom částečně blokující komunikaci. Jednotka provedla odstranění pomocí MŘP.
 

Požár lesního porostu

Datum:

18.7.2013, 10:00 - 12:09 hod.

Adresa:

Kamenička

Objekt:

Lesní porost

Prostor:

Lesní hrabanka

Technika:

Tatra T148 - CAS 32

Velitel:

Černý Pavel

Strojník:

Petr Čermák ml.

Členové:

Nejedlý Jan

 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár lesní hrabanky na ploše cca 10x20m. Jednotka vytvořila dopravní vedení a zahájila hasební práce jedním C proudem. Během zásahu došlo ke zničení 1 hadice B.

 

Požár sazí v komínovém tělese RD

Datum:

5.5.2013, 22:44 - 23:45 hod.

Adresa:

Luka nad Jihlavou, Nádražní 158

Objekt:

Rodinný dům

Prostor:

Komínové těleso

Technika:

Tatra T148 - CAS 32

Velitel:

Černý Pavel

Strojník:

Klíma Jan

Členové:

Nevosad Jiří, Neckař Leoš

 
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár v komínovém tělese a po domluvě s VZ vytvořila zálohu v místě zásahu.
Vozidlo DA s počtem 5 členů vytvořilo zálohu na požární zbrojnici SDH Kamenice.

 

Požár paseky

Datum:

18.4.2013, 13:59 - 16:08 hod.

Adresa:

Mezi obcemi Bítovčice a Luka nad Jihlavou

Objekt:

Suchý lesní, polní porost

Prostor:

Paseka

Technika:

Tatra T148 - CAS 32

Velitel:

Neckař Leoš

Strojník:

Maštera Jiří

Členové:

Paul Michal

Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka Luka nad Jihlavou, na pokyn velitele zásahu jsme provedli rozvinutí jednoho proudu "C" a prováděli jsme hasební práce při požáru paseky a doplňování vody do vozidla SDH Luka n. J. Dále jednotka prováděla asistenci při transportu materiálu a vybavení ostatních jednotek. Po likvidaci požáru jsme byli odesláni na základnu. Cestou zpět jsme doplnili vodu.

 

Záchrana zavalené osoby

Datum:

17.4.2013, 17:25 - 18:18 hod.

Adresa:

Kamenice 463

Objekt:

Osoba

Prostor:

Dvůr

Technika:

Tatra T148 - CAS 32

Velitel:

Krejčí Jaroslav

Strojník:

Maštera Jiří

Členové:

Neckař Leoš, Nejedlý Jan, Paul Michal

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o osobu zaklíněnou pod osobním vozidlem. Po zvednutí vozidla byla osobě poskytnuta předlékařská první pomoc. Po příletu LZS byla osoba předána do jejich péče a následně byla poskytnuta asistence při ošetření osoby. Po transportu zraněné osoby bylo provedeno zabezpečení uvolněného vozidla.

 

Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS, transport pacienta pro ZZS

Datum: 13.4.2013, 20:05 - 20:30 hod.
Adresa: Kamenice 422
Objekt: Osoba
Prostor:
Technika: AVIA A30 - DV-12
Velitel: Klíma Ladislav
Strojník: Kalina Jiří
Členové: Krejčí Jaroslav, Neckař Leoš, Nevosad Jiří, Paul Michal

Při příjezdu jednotky se na místě zásahu nacházela posádka ZZS, které jsme pomohli snesením pacientky z 2NP řadového domu. Po předání pacientky zpět do péče ZZS se jednotka vrací na základ